صنایع شیمیایی JAM . BGR


موسسه آموزش عالی جامی دلیجان

;
 

نویسنده : منم ; ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٢٩

برای دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه های مختلف به ادامه مطلب برید.


آزمایشگاه شیمی فیزیک

 

١- دانلود گزارش کار دیاگرام فازی سیستم سه جزیی

٢- دانلود تئوری آزمایش سنتیک

٣- دانلود تئوری دوم برای آزمایش سنتیک

۴- دانلود گزارش کار اثر دما بر سرعت واکنش های شیمیایی

۵- دانلود تئوری آزمایش حجم مولی جزیی

۶- دانلود تئوری آزمایش اثر کاتالیزور بر سرعت واکنش های شیمیایی

٧- دانلود گزارش کار سنتیک هیدرولیز اتیل استات

 

دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته

 

١- دانلود تئوری آزمایش اهم

٢- دانلود گزارش کار آزمایش پل وتسون

٣- دانلود گزارش کار آزمایش مقاومت الکتریکی

۴- دانلود گزارش کار آزمایش رابطه هدایت با گرما

 

دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه سیالات

 

١- دانلود گزارش کار آزمایش رینولدز  (لینک در تاریخ 1391/01/06 اصلاح شد.) 

٢- دانلود گزارش کار آزمایش پمپ  (لینک در تاریخ 1391/01/06 اصلاح شد.)

٣- دانلود گزارش کار آزمایش ویسکوزیته

۴- دانلود گزارش کار آزمایش اصطکاک در لوله ها

 

دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه عملیات واحد

 

١- دانلود گزارش کار آزمایش برج جذب   (لینک در تاریخ 1391/01/06 اصلاح شد.)

٢- دانلود گزارش کار آزمایش برج خنک کننده  (لینک در تاریخ 1391/01/06 اصلاح شد.)

٣- دانلود گزارش کار آزمایش رطوبت سنجی

 

دانلود گزارش کارهای آزمایشگاه انتقال حرارت  

 

١- دانلود گزارش کار آزمایش کالیبراسیون

٢- دانلود گزارش کار آزمایش مبدل حرارتی

٣- دانلود گزارش کار آزمایش هدایت حرارتی

   

کلمات کلیدی :گزارش کار و کلمات کلیدی :آزمایشگاه و کلمات کلیدی :آز سیالات و کلمات کلیدی :آز انتقال حرارت