# فرایند

ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش میکروبی

ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش میکروبی یکی از کاربردهای بیوتکنولوژی، استفاده از ریزسازوارهها (میکروارگانیزم‌ها) در صنایع نفتی می‌باشد. این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید